Katalog Svijeta knjige

Prodajni katalog Svijeta knjige radila sam tijekom četiri godine. Bila sam glavni grafički urednik na više od 12 kataloga. Izdavač Mozaik knjiga.

SKMockUp

Prijelom u InDesign.