Katalog za izložbu Planet Kožarić

Katalog za izložbu Planet Kožarić, izdavač Udruga za promicanje suvremene umjetnosti Pernar.

Oni koji nisu, nisu mogli
Oni koji jesu, morali su

Ivan Kožarić, 1954.

PlanetKozaricKatalog