O meni

About me

Stručni naziv

Inženjer grafičkih tehnologija, smjer dizajn grafičkih proizvoda i Web dizajner.

Obrazovanje

Grafički fakultet smjer dizajn grafičkih proizvoda. Škola primjenjenih umjetnosti i dizajna, smjer grafički dizajn. Otvoreno učilište Algebra, program obrazovanja za Web dizajnera.

Vještine

Grafički i web dizajn, programski jezik HTML i CSS. Ilustriranje akvarel i kolaž tehnikom te fotomontaže.

Koristim aplikacije

Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver i Fireworks.

Poznajem aplikacije

Flash, After Effects i Motion

Rođena

1980, Zagreb, Hrvatska

ladyMajaFremen

Professional Titles

Barchelor of Science in Graphic Technology, Study program: Graphic product design, and Web designer.

Education

Faculty of Graphic Arts, University of Zagreb, Croatia, Study program: Graphic product design. Open University Algebra, Study Program: web designer.

Competences

Graphic and web design, program languages HTML and CSS. Illustration by aquarel and collage technique and photo-montage.

Applications I use

Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver and Fireworks.

Applications I am familiar with

Flash, After Effects and Motion

Born

1980, Zagreb, Croatia

Radno iskustvo

Deset godišnje radno iskustvo stekla sam radeći u grafičko-izdavačkoj firmi. Vodila sam projekte vezane za reklamiranje knjiga, kao što su katalozi, letci i oglasi. Radila sam naslovnice za knjige, ilustracije za dječje časopise i knjige za mlade. Redovno sam ilustirala za rubriku Anegdote u čosopisu Priroda. Bila sam glavni grafički dizajner na izložbi Bezbroj lica periodnog sustava u Tehničkom muzeju, za koju sam izradila katalog, plakate i dizajn touch screen ekrana za kompjutersku igru Periodni sustav kao fliper. Art direktor sam web stranice allove. me, te sam autor i koautor većine čestitki na stranici. Surađivala sam s Miš doo, Večernjim listom, Mozaik knjigom, Svijet knjige, Školskom knjigom, Tehničkim muzejem, Zagreb i Prirodoslovnim muzejem, Zagrebu.

Professional Experience

I have ten years of professional experience being afiliated to a Croatian publishing company where I made independently overlay and design of many commercial catalogues and liflets. I also designed book covers and made drawings for  picture-books and youth magazines. For a nearly three years I was illustrator at Priroda, a leading Croatian magazine for popular science. I was the cheaf graphic product designer of the exhibition Countless Faces of the Periodic System of the Elements in Technical Museum, Zagreb, Croatia, designing the catalogue, posters and a touch screen program. Now I am the art director of the web page allove.me and the author and coauthor of many greeting cards on the site. I have cooperated with Croatian companies Miš Ltd., daily paper Večernji List, book publishers Mozaik Knjiga, Svijet Knjige and Školska Knjiga, and also with Technical Museum and Croatian Natural History Museum, Zagreb.

daily_gifdump_758_04

mrm…